INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Nordic Beauty Lounge värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Laglig grund

GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som är kund hos Nordic Beauty Lounge.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du blir medlem hos Nordic Beauty Lounge eller till exempel gör köp, beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till nyhetsbrev använder Nordic Beauty Lounge. Det kan också skapas data om dig när du använder ditt medlemskap för att utnyttja kampanjer eller erbjudanden. Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker noridcbeautylounge.se behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet, samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

Vad använder vi uppgifterna till?

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap, reklamationsärenden, byten och i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Nordic Beauty Lounge marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster, samt statistik och kundsegmenteringar. Nordic Beauty Lounge kan också till medlemmar göra såväl generell marknadsföring som sms och email. Marknadsföringen kan också baseras på profileringar utifrån köpbeteende och annan användargenererad data. Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det kan till exempel innebära kontroller av misstänkt bedrägligt beteende.

Kontaktuppgifter

Syfte: Administrera medlemskap och marknadsföringsutskick. Uppgifter: Namn, email. Laglig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.

Hantering av köp

Syfte: Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans, kunna göra identifikation, hantera betalningar, hantering av reklamationer och returer. Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, orderinformation, detaljer kring köpet. Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Marknadsföring av produkter och tjänster

Syfte: Visa relevanta produktrekommendationer, skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation, t.ex. genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event. Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, användande av webbsidor och andra digitala kanaler. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Köpdata

Syfte: Statistik, riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer. Uppgifter: Detaljer kring köpet. Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Förmåner, erbjudanden och event

Syfte: Hantering av förmåner och erbjudanden, event och tävlingar. Uppgifter: Namn, adress, telefon, email. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Responsdata

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong/koder. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Klickdata

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Webbdata

Syfte: Statistik, anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov, vidareutveckla och för-bättra webbplatsen, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: IP-adress, cookies, besökshistorik, tekniska data om dina enheter. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Hantering av kundtjänstärenden

Syfte: Kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier). Utreda supportärenden och klagomål, göra identifikation. Uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, korrespondens, uppgifter om köp, tekniska uppgifter. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden, berättigat intresse.

Vem behandlar uppgifterna?

Din integritet är mycket viktig för oss. Nordic Beauty Lounge ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter. Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Nordic Beauty Lounge samarbetar med avseende IT-drift, betallösningar, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Nordic Beauty Lounge anger.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Nordic Beauty Lounge lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Vi använder oss därför av lämpliga tekniska lösningar och administrativa processer och rutiner för att förvalta och skydda de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Lagringstid

Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för.

Klagomål

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Twinkle Beauty and Wellnes AB

Email: Nordicbeautylounge@gmail.com